Ủy ban dịch vụ tài chính Nhật Bản FSA phát hành tài liệu hướng dẫn liên quan đến tiền ảo và họat động ICO

Ủy ban dịch vụ tài chính Nhật Bản – Financial Services Agency (FSA) vừa đây đã xuất bản tập tài liệu nêu rõ những quy định và những yêu cầu để họat động trong lĩnh vực tài chính bao gồm cả tiền điện tử và họat động ICO.

Bản tài liệu hướng dẫn của FSA

FSA đã phát hành bộ những quy định liên quan đến tài chính mà các cá nhân hay công ty buộc phải tuân thủ bao gồm những quy định liên quan đến tiền điện tử và các họat động ICO.

“Từ đầu năm 2017, tiền điện tử đã thực sự làm biến động thế giới vì thế các ủy ban kinh tế luôn nhấn mạnh đến việc thiết lập một cơ chế bảo vệ người dùng. Việc giám sát là cần thiết, chúng tôi sẽ có những thay đổi trong tương lai nhằm linh họat đối với sự biến động không ngừng của thị trường tiền điện tử để bảo vệ người dùng một cách tốt nhất”.

Đầu tiên FSA nói vệ việc bảo vệ người dùng trước những rủi ro của tiền điện tử. Được trích dẫn rằng, tiền điện tử sử dụng công nghệ Blockchain là một công nghệ mới trên thế giới vì thế để bảo vệ người dùng, cần phải có một hệ thống giám sát.

Các điều luật liên quan đến ICO

FSA cũng đề cập đến họat động ICO trong tài liệu phát hành. Việc gia tăng nhanh chóng số lượng các họat động ICO dẫn đến việc cần thiết phải có một bộ luật rõ ràng để các đơn vị phát hành tuân thủ. FSA và các ủy ban đã thống nhất chọn bộ luật quỹ cố định hiện hành để áp dụng cho các ICO.

Tuy nhiên, phát biểu lần này có vài điểm khác biệt so với lần phát biểu trước đó của FSA. Đối với những họat động ICO lừa đảo, FSA sẽ phối hợp quản lý chặt chẽ với các cơ quan chính phủ để xử lý, FSA luôn đặt mục tiêu bảo vệ người dùng lên hàng đầu.

Theo Bitcoin News

EcoinBanks

Read Previous

Thư viện điện tử chấp nhận những đóng góp bằng Bitcoin Cash và Zcash

Read Next

Twitter trở thành mạng xã hội yêu thích của người dùng tiền điện tử

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *