Theo quy định mới từ OGE các công nhân viên chức Hoa Kỳ phải kê khai tổng lượng tiền điện tử đang nắm giữ

Văn phòng Đạo đức học thuộc Chính phủ Hoa Kỳ (OGE) đã ra lệnh cho nhân viên liên bang báo cáo tổng số tiền điện tử mà họ nắm giữ, theo hướng dẫn mới ban hành ngày 18 tháng 6. Hướng dẫn này sẽ ảnh hưởng tới khoảng 2 triệu nhân viên liên bang, bao gồm cả Bộ An ninh Nội địa, Quân đội , Tư pháp, Cựu chiến binh và những người khác.

Theo quy định mới từ OGE các công nhân viên chức Hoa Kỳ phải kê khai tổng lượng tiền điện tử đang nắm giữ

Theo thông báo, OGE “không coi tiền điện tử là tiền tệ thực hoặc chứng khoáng hợp pháp.” Các nguyên tắc báo cáo và xung đột được nêu trong hướng dẫn sẽ áp dụng như nhau cho các tài sản kỹ thuật số như “tiền điện tử” và “token” nhận được trong các dịch vụ ICO hoặc được phát hành hoặc phân phối sử dụng công nghệ blockchain.

“Người nộp báo cáo số tiền nắm giữ của họ bằng tiền điện tử nếu giá trị của số tiền điện tử nắm giữ vượt quá 1.000 đô la vào cuối kỳ báo cáo hoặc nếu thu nhập được tạo ra bởi số tiền điện tử nắm giữ vượt quá 200 đô la trong kỳ báo cáo. Người này sẽ phải nộp thuế được yêu cầu xác định tên của loại tiền điện tử. Và nếu có trữ tiền điện tử thông qua sàn thì cũng phải khai báo tên sàn đó.”

Sự phát hành của hướng dẫn là cần thiết bởi vì “tiền điện tử đang trải qua giai đoạn tăng đột biến trong sử dụng và đầu tư, và kết quả là, nhân viên giữ tiền điện tử đang ngày càng tìm kiếm hướng dẫn từ các cơ quan liên quan đến nghĩa vụ báo cáo tài chính của họ”.

Các nhân viên được yêu cầu báo cáo các giao dịch của một số tài sản đầu tư, nghĩa là các hình thức chứng khoán khác nhau, mặc dù thông báo nói rằng các yêu cầu sẽ phụ thuộc vào việc một tài sản số cụ thể có được bảo đảm hay không. Nếu có bất kỳ sự không chắc chắn nào, cơ quan khuyến cáo “nhân viên trong ủy ban tư vấn cho nhân viên cơ quan khác báo cáo các giao dịch của tài sản đó trên các báo cáo giao dịch định kỳ nếu giá trị của giao dịch vượt quá ngưỡng cho phép”.

Hơn nữa, hướng dẫn nói rằng tiền điệ ntwr là một “tài sản đầu tư” và “nó có thể tạo ra xung đột lợi ích cho các nhân viên sở hữu nó” và các ủy ban kinh tế không thể bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư khi họ đầu tư vào tiền điện tử. Theo tài liệu, OGE có thể cần đưa ra hướng dẫn thêm vì “bản chất của tiền điện tử nên được xác định rõ ràng”.

Vào tháng 3, chính phủ Hàn Quốc đã cấm các quan chức của chính họ nắm giữ và giao dịch tiền điện tử, được coi là “lần đầu tiên chính phủ đã ban hành lệnh cấm tiền điện tử cho tất cả các quan chức công.” được tìm thấy là tham gia vào giao dịch tiền điện tử là “vi phạm nghiêm cấm theo luật của công chức” và phải chịu các biện pháp kỷ luật.

Theo Cointelegraph

EcoinBanks

Read Previous

Tập đoàn UBS Thụy Sĩ cho biết Blockchain sẽ cần thiết để giảm chi phí cho ngành dịch vụ tài chính

Read Next

Ngân hàng Niuron thuộc Tây Ban Nha sẽ triển khai hệ thống Blockchain định danh khách hàng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *