Ripple là gì?

Ripple Là Gì? Ripple là tên gọi của cả một loại tiền thuật toán (XRP) và một mạng thanh toán giao dịch tiền tệ. Đây là một hệ thống thanh toán phân phối mã nguồn mở…

Read More