Siêu hot, chính phủ cấm đồng Đô La Mỹ chuyển sang dùng Bitcoin

Giao dịch bitcoin đang bùng nổ ở Zimbabwe khi Chính phủ đã đưa ra luật cấm sử dụng đồng đô la Mỹ, buộc công dân phải sử dụng đồng tiền quốc gia thay thế.

Read More