MAS phát hành bộ tài liệu hướng dẫn dành cho các ICO

Mặc dù đã có nhiều xác nhận từ các cơ quan chức năng Singapore về việc chính phủ sẽ không kiểm sóat hay quản lý tiền điện tử. Gần đây ủy ban tiền tệ Singapore – Monetary Authority of Singapore (MAS) đã phát hành bộ tài liệu hướng dẫn các đơn vị phát hành ICO các thủ tục kêu gọi vốn phù hợp với bộ luật kinh tế quốc nội Singapore. Bộ tài liệu hướng dẫn cũng nêu rõ từng trường hợp cụ thể liên quan đến tiền điện tử và các họat động ICO.

Tài liệu hướng dẫn của MAS

Vào ngày 14 tháng 11 năm 2017, MAS khẳng định rằng các chứng chỉ sở hữu được phân phối thông qua hệ thống Blockchain bởi các đơn vị phát hành ICO phải hội đủ các điều kiện của bộ luật kinh tế quốc nội Singapore – Futures Act and the Financial Advisers Act (SFA).

“Việc phát hành các chứng chỉ sở hữu kỹ thuật số có thể phải chịu sự quản lý của MAS và phải đáp ứng đủ các điều kiện được nêu trong SFA”.

Tài liệu hướng dẫn còn có đọan nêu rằng những bộ luật tài chính khác của Singapore cũng có thể được sử dụng để quản lý những chứng chỉ kỹ thuật số được phát hành trong Singapore và MAS thì không giám sát trực tiếp thi hàn các bộ luật này.

Quyền hạn của MAS trong tài chính điện tử

Liên quan đến việc rửa tiền và khủng bố tài chính, MAS khẳng định sẽ thiết lập một hệ thống thanh tóan nền tảng dành riêng cho các công ty họat động trong lĩnh vực tiền ảo.

“Các chứng chỉ sở hữu kỹ thuật số có những đặc điểm nằm ngòai quyền hạn quản lý của MAS, nhưng dẫu sao những chứng chỉ này sẽ được quản lý bởi bộ luật chống rửa tiền và tội phạm tài chính”.

Vào tháng 8 năm 2017, MAS cũng đã phát ra thông báo rằng ICO sẽ là đối tượng được quản lý bởi bộ luật an ninh nội địa Singapore dựa trên các dữ liệu tiền điện tử. Singapore trở thành quốc gia hấp dẫn cộng đồng tiền điện tử nhất trên thế giới sau khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm.

Theo Cointelegraph

EcoinBanks

Read Previous

Ủy ban tài chính Anh Quốc FCA cảnh báo các nhà đầu tư về các dạng lừa đảo liên quan đến ICO

Read Next

CEO của Blackrock cho biết tiền điện tử chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong nền tài chính thế giới

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *