FSRA đang soạn thảo bộ luật quản lý thị trường tiền điện tử và các hoạt động ICO

Ủy Ban Tài Chính Dịch Vụ Abu Dhabi – Financial Services Regulatory Authority (FSRA) đang chuẩn bị triển khai giám sát và quản lý thị trường tiền điện tử, các hoạt động ICO và các sàn giao dịch tiền điện tử. Theo như thông báo được đưa ra vào ngày 11 tháng 2 vừa qua.

FSRA khan trương soạn thảo bộ luật quản lý mới dành cho tiền điện tử và các hoạt động ICO

Trong khi đang hoàn thiện bộ luật, FSRA dự kiến sẽ hợp tác với các tổ chức và cá nhân có liên quan tham gia vào thị trườn tiền điện tử. Tuy nhiên, FSRA chưa đưa ra thời điểm cụ thể bô luật này sẽ được áp dụng khi nào.

Trước đó, FSRA cũng đã đưa ra thông báo về các rủi ro khi tham gia ICO cũng như đầu tư vào thị trường tiền điện tử vào ngày 9 tháng 10 năm 2017. Khi đó các Ủy Ban Tài Chính đang cân nhắc việc phát triển riêng các luật lệ của ủy ban nhằm quản lý thị trường.

Trong thông báo được đưa ra cũng thể hiện rõ những phân tích về thị trường tiền điện tử thế giới: “Tiền điện tử không phải là đồng tiền được thừa nhận đang thu hút rất nhiều sự quan tâm trên thế giới và đang hoạt động như là một vật trung gian để trao đổi hàng hóa và dịch vụ”.

Vào ngày 4 tháng 2 năm 2018, Ủy Ban Chứng Khoáng và Hàng Hóa UAE – Securities and Commodities Authority (SCA) đã phát hành tài liệu cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến tiền điện tử và các hoạt động ICO, nhưng kể từ đó cho đến nay, các hoạt động ICO cũng như thị trường tiền điện tử vẫn chưa hề được giám sát hay kiểm duyệt từ các ủy ban kinh tế.

Theo Cointelegraph

EcoinBanks

Read Previous

ESAs tiếp tục đưa ra các cảnh báo về rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử

Read Next

Microsoft tích hợp công nghệ Blockchain vào Microsoft Authenticator App

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *