Ether là gì?

Ether là gì ?

Ether là loại tiền tệ mạng nội bộ của Ethereum. Giống như tiền BitcoinSatoshi và Millibits , tiền USD có đô la và cent, Ethereum có mệnh giá và thuật ngữ đặt tên. Ether cũng được sử dụng để trả cho các giao dịch khác nhau và các nhiệm vụ điện toán được thực hiện trên mạng Ethereum và điều này là gây nhầm lẫn gọi là GAS.

Có một giới hạn GAS trên mỗi khối (tức là có bao nhiêu giao dịch điện toán có thể được thực hiện trên từng khối) mà nó làm hạn chế kích thước khối và xác định ngay lập tức chi phí thực hiện hợp đồng . Một bảng dưới đây cho thấy các mệnh giá Wei khác nhau:

WEI            1
Ada            1000
Fentoether  1000
Kwei           1000
Mwei          1000000
Babbage     1000000
Pictoether   1000000
Shannon     1000000000
Gwei           1000000000
Nano           1000000000
Szabo         1000000000000
Micro          1000000000000
Microether  1000000000000
Finney        1000000000000000
Milli            1000000000000000
Milliether    1000000000000000
Ether          1000000000000000000
Einstein      1000000000000000000000
Kether        1000000000000000000000
Grand         1000000000000000000000
Mether       1000000000000000000000000
Gether       1000000000000000000000000000
Tether        1000000000000000000000000000000

Tất cả các mệnh giá nhỏ được đặt tên theo những người tiên phong trong không gian mật mã bằng một cái gật đầu với thuật ngữ đặt tên của Bitcoin. Finney được đặt tên theo Hal Finney và Szabo được đặt tên theo Nick Szabo, một số nghi ngờ thông thường cho rằng người đứng đằng sau những cái tên là Satoshi Nakomoto.

EcoinBanks

Read Previous

Tạo ví ethereum

Read Next

Ripple là gì?

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *