Bài viết theo chuẩn của TienDienTu.com

Yêu cầu bài viết chuẩn

Tiêu Đề: Ngắn gọn súc tích khoảng 13 chữ là tốt nhất

Sabo: Rút 1 đoạn hay trong bài viết khoảng 4 dòng. Sau đó chèn thẻ đọc thêm trong trình soạn thảo của wordpress.

Chèn vào cuối dòng của sabo.
Chèn vào cuối dòng của sabo.

Nội dung:

  • Cố gắng không để sai chính tả.
  • In nghiêng các dòng trong dấu ngoặc kép “nội dung“, các phát biểu của nhân vật trong bài viết.
  • Cuối bài luôn để nguồn bài viết và không cần gắn link vì web tự động gắn. Ví dụ: Theo Coindesk, Theo Cointelegraph, Theo Bitcoin News, Theo CafeF,…

Ảnh đại diện:

  • Kích thước chuẩn là 1000 x 666 hoặc 725 x 483 pixel
  • Luôn đóng logo tiendientu.com bên góc trái với các ảnh lớn (download logo)
  • Sử dụng phần mềm FastStone Photo Resizer để đóng ảnh hàng loạt nhanh hơn.

Đặt tên ảnh theo dạng

tieu-de-cua-bai-viet-ECOINBANKS-#

Với # là số thứ tự của hình ảnh nếu trong bài có nhiều ảnh

Có thể tham khảo các bài viết trên website để hiểu rõ hơn.